Konsument

Volvo-chefernas klipp: 248 miljoner kr på optioner

Volvo Cars ledning med vd Håkan Samuelsson, 68, i spetsen kan göra ett miljardklipp på sina optioner när Volvo slås ihop med Geely och går in på börsen.
Redan i dag har optionerna ökat med 384 procent – en sammanlagd vinst för Volvoledningen på 248 miljoner kronor.
Vid börsintroduktion kan värdet mångfaldigas och omvandlas till aktier.
– Det omfattar företagets styrelse och företagsledning. Verkligt värde per option har fastställts till 244 785 kr per 31 december 2018, säger Volvos pressansvarige Stefan Elfström till Bytbil.com.

Volvo Cars har gjort en lysande resa de senaste åren och slagit försäljningsrekord sex år i rad. Förra året såldes över 700 000 Volvobilar i världen. Framgången har gjort att Volvo har nyanställt över 4000 människor i Sverige på kort tid och är nu landets största privata arbetsgivare.

I måndags kom nyheten att Volvo Cars kan komma att fusioneras med Geely Automobile Holding och gå in på börsen i Hong Kong och Stockholm. För Volvochefen Håkan Samuelsson och ett antal andra i ledningen som varit med och skapat framgången kan börsnoteringen bli en bra affär.

År 2015 när ekonomin hade börjat vända uppåt för Volvo Cars utfärdades ett optionsprogram till den högsta ledningen samt styrelsemedlemmar. De fick köpa optioner för 64,4 miljoner kronor, varje option gav rätt till att köpa aktier under åren 2016-2021. Enligt Volvos senaste tillgängliga årsredovisning har optionerna redan fram till december 2018 gett ledningen en fin vinst.

På fyra år har värdet för optionerna ökat med 384 procent, till 312 miljoner kronor, en värdeökning på 248 miljoner. Bara under 2018 ökade värdet med 96,4 miljoner, enligt Volvo Cars årsredovisning.

Totalt utfärdades 1359 optioner, Volvo redovisar inte exakt hur många Håkan Samuelsson äger, men av årsredovisningen framgår att Samuelsson och styrelsen tillsammans har 588 av optionerna. I slutet av 2018 fanns det kvar 1274 optioner i programmet, skriver Bytbil.com

Volvo uppger att företagets högsta ledningsgrupp med 12 personer omfattas samt styrelsen som i dag har 10 medlemmar exklusive fackets representanter. Håkan Samuelsson ingår i båda grupperna.

Eftersom Volvo Cars hittills inte varit börsnoterat och någon handel inte förekommit i aktien så tillämpas värderingsprinciper från övriga bilbranschen. Det framgår inte från årsredovisningarna exakt hur optionerna och aktierna värderas, men den verkliga värdestegringen om aktien börsnoteras torde vara mycket större än de 248 miljoner kronor som är den redovisade uppgången. Ledningen har också möjligheten att sälja tillbaka optionerna till Volvo Cars för marknadsvärdering.

– Det omfattar företagets styrelse och företagsledning. Värderingen av optionsprogrammet framgår av not 9 i årsrapporten där verkligt värde per option har fastställts till 244 785 kr per 31 december 2018, säger Stefan Elfström, pressansvarig för Volvo Cars till Bytbil.com.

Enligt villkoren i optionsprogrammet får de som har optioner köpa teckningsrätter till aktier vid vissa tillfällen i Volvo Cars under åren 2016-2021. Inför Volvos börsnotering har det spekulerats i ett marknadsvärde för företaget på allt mellan 120-300 miljarder kronor för bolaget. Det innebär att Volvo-ledningens aktier i så fall skulle bli värda miljardbelopp. Men de exakta villkoren för optionerna är inte officiella och redovisas inte öppet av Volvo.

Volvo Cars ägs i dag till 99 procent av Zhejiang Geely Holding Group som i sin tur ägs av kinesiske bilkungen Li Shufu och hans son. Pensionsbolagen AMF, Första AP-Fonden och Folksam äger preferensaktier motsvarande 0,99 procent av bolaget som kan omvandlas till stamaktier vid en börsnotering.

Optionsprogram kan bli lukrativa för personer i ledande ställning i företag som börsnoteras. Förra året blev Spotifys teknikchef Gustav Söderström Sveriges bäst betalda person tack vare optioner när Spotify börsnoterades. Han hade under 2018 en inkomst av tjänst på 332 miljoner kronor. Spotify värderades till cirka 250 miljarder kr vid noteringen och ledningen gjorde en sammanlagd optionsvinst på cirka tre miljarder kronor.