Konsument

Ny utredning ska visa hur många bilbränder som är bedrägeri

Varannan bilbrand i Sverige kan vara försäkringsbedgrägeri, enligt en tidigare utredning.
Nu ska försäkringsbranschen göra en ny kontroll på hur vanliga de anlagda bränderna är – som varje år kostar en kvarts miljard kronor.

– Bränderna skapar otrygghet i vårt samhälle. Försäkringsbranschen vill ta sitt ansvar och utreda om försäkringsbedrägerier är ett fortsatt problem ur bedrägerisynpunkt, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

I år kommer försäkringsbranschen att göra en ny kontrollaktivitet där man titta närmare på bilbränder. Branschen ska utreda om det är vanligt att försäkringsbedrägerier är orsaken till bilbränder.

Bilbränder ger stora kostnader för samhället, både i pengar och i otrygghet. Under år 2017 betalade försäkringsbranschen ut närmare 252 miljoner kronor i skadeersättning för bilbränder.

Under 2017 visade försäkringsbranschens utredning gjordes av 469 bilbränder att 52 procent av dessa var bedrägeriförsök.

– Bränderna skapar otrygghet i vårt samhälle. Försäkringsbranschen vill ta sitt ansvar och utreda om försäkringsbedrägerier är ett fortsatt problem ur bedrägerisynpunkt, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Försäkringsbedrägerier är ett brott med ett stort mörkertal. Årligen betalar de svenska skadeförsäkringsbolagen ut drygt 60 miljarder kronor i skadeersättning. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör mellan 5 till 10 procent av dessa utbetalningar.

Försäkringsbedrägerier gör att ärliga försäkringstagare drabbas av högre premier och därför är det viktigt att försäkringsbranschen arbetar aktivt med att upptäcka och förebygga bedrägerier.

– Genom fördjupade utredningar av bilbränder vill vi försvåra för dem som planerar att använda denna metod för att begå försäkringsbedrägerier. På så sätt hoppas branschen kunna bidra till att öka tryggheten i samhället och minska belastningen på polis och räddningstjänst, säger Mats Galvenius.