Konsument

Nytt förslag om kilometerskatten: Så mycket får du betala

Sverige bör införa kilometerskatt inom en snar framtid. Det skriver sju forskare i en debattartikel i Dagens Nyheter.
– Men den som bor på landsbygden med dåligt utbyggd kollektivtrafik och stort bilberoende bör inte betala lika hög kilometerskatt som stadsbor med bättre tillgång till kollektivtrafik, menar forskarna.

Allt fler bilköpare väljer elbil och det gör att staten får allt mindre skatteintäkter från bensin och diesel.
Därför har det länge pratats om en så kallad kilometerskatt, där skatten flyttas över från bilen till hur mycket den körs. Den som kör mer får helt enkelt betala mer, är tanken.

Nu skriver sju forskare i en debattartikel att Sverige så snabbt som möjligt behöver förändra trafikbeskattningen. Men här vill man att de boende i glesbygden ska få “rabatt” på kilometerskatten:
– Det krävs för att hantera effekterna av elektrifieringen och utfasningen av fossila drivmedel. Men det är inte bara för att finansieringen av transportsystemet ska fungera, en ny beskattning innebär också en möjlighet att bättre ta hänsyn till var man kör. De som kör i glesbygd ska inte behöva betala för miljöstörningar som om de körde i en stad, skriver de sju forskarna, där tre representerar IVL Svenska miljöinstitutet.

IVL föreslår en vägskatt på mellan 5 och 5,40 kronor per mil i storstäderna, en betydligt lägre kilometerskatt i mindre tätorter och på större vägar samt en “rabatt” för elbilar och laddhybrider på 10–20 procent. Eventuellt kan det bli nolltaxa på landsbygden, utanför mindre tätorter.
– Detta kan jämföras med nuvarande körkostnad vid eldrift på totalt 2–3 kronor per mil, skriver forskarna.

I Norge – som har kommit långt i elektrifiering av bilar – väntas de samlade skatteintäkterna från vägtrafiken år 2020 bli en tredjedel lägre än 2013.
Hittills beror bortfallet främst på att elbilar haft undantag från bland annat försäljningsskatten, men över tid kommer fallande intäkter från drivmedelsskatt att dominera. Samma utveckling förutses även i andra länder.
I Sverige motsvarar drivmedelsskatten för en ny bensinbil 4–6 kronor per mil, för en dieselbil en knapp krona mindre. För en elbil är elskatten cirka 0,60–1,30 kronor per mil.