Nyheter

Migrationsverket varslar - nya ärenden sjönk till 140 000 ifjol

Migrationsverket varslar 146 medarbetare som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.
Under 2019 sjönk antalet nya tillståndsärenden till 140 687. De största kategorierna var arbetsinvandring med 59 308 ärenden och anknytningsärenden med 44 568 nya ansökningar.

Antalet ärenden hos Migrationsverket fortsätter att minska och myndigheten har fått minskad budget. Därför har de nu varslat 146 medarbetare om uppsägning, uppger Migrationsverket på sin hemsida.

Varslen gäller både huvudkontoret och den operativa verksamheten och kommer att påverka fem län.
– Vem eller vilka som i slutändan blir uppsagda på grund av arbetsbrist är för tidigt att svara på. Naturlig personalomsättning, omplacering och även nya förutsättningar kan påverka hur många medarbetare som till sist behöver sluta, säger Annette Bäcklund, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Nu väntar förhandlingar, flest anställda riskerar att sägas upp i Stockholms Län, 94 personer. Även Östergötland är hårt drabbat med 18 anställda. Efter centrala förhandlingar kommer det stå klart hur många som sägs upp.

Fakta: Migrationsverket

Mellan åren 2015 och 2016 växte Migrationsverket till drygt 8 400 anställda.
Mot slutet av 2017 hade behovet av personal minskat kraftigt till följd av att färre människor sökte asyl och att asylboenden avvecklades över hela landet.

Under 2018 lämnade ungefär 2 000 medarbetare Migrationsverket, varav cirka 600 blev uppsagda. Under 2019 lämnade ungefär 1 400 medarbetare Migrationsverket, varav runt 100 blev uppsagda. Idag är det omkring 5 900 anställda.

Några fakta om migrationen 2019:

  • Under 2019 inkom 140 867 nya tillståndsärenden och 59 427 ärenden som rörde förlängningar i tillståndsärenden. Arbete och anknytning utgjorde de två största ärendekategorierna* med 59 308 respektive 44 568 nya ansökningar. Bifallsandelen för nya arbetstillstånd var 80 procent och i anknytningsärenden 56 procent. I förlängningsärenden är bifallsandelen högre.
  • Under året som gått har verket avgjort 24 569 nya asylärenden, varav 6 540 fick bifall, vilket ger en total bifallsandel på knappt 27 procent. Den genomsnittliga handläggningstiden för nya asylärenden var 288 dagar.
  • 902 av alla nya asylansökningar registrerades som ensamkommande asylsökande barn.
  • Förutom nya asylansökningar tog verket i fjol också emot 36 610 förlängningsansökningar i asylärenden. 19 951 förläningsärenden avgjordes varav 18 835 fick bifall och 332 fick avslag.
  • 91 498 inkomna medborgarskapsärenden registrerades 2019. Verket avgjorde 76 232 ärenden varav 64 944 fick bifall.
  • Totalt avgjorde myndigheten förra året cirka 340 000 ärenden.
    Källa: Migrationsverket