Konsument

Chockhöjd trängselavgift och dyrare SL-biljetter

Nu blir det rejält mycket dyrare att förflytta sig i Stockholm.
Trängselskatten höjs med mellan 28 och 50 procent.
Dessutom höjs priset på alla SL-kort och biljetter.

Den som bor i Stockholm får räkna med dyrare resekostnader nu efter nyår. De som kör bil in till stan får en rejäl höjning av trängselskatten. Avgiften börjat tas ut redan kl 06.00 på morgonen i stället för 06.30 och delas dessutom upp i hög- och lågsäsong.

Den lägsta avgiften från kl 06.30 till 06.59 var tidigare 15 kronor, nu dubblas den till 30 kronor under högsäsong.

Tidigare var det gratis att passera under första veckan i juli eller dagar före vissa helgdagar. De undantagen tas nu bort. Dessutom kostar det 45 kronor att köra in under de dyraste tiderna. Och maxavgiften för ett dygn höjs till 135 kronor i stället för 105 kronor. Statskassan ska dra in upp till 340 miljoner kr extra på skattehöjningen.

– Trängselskatten är ett styrmedel som gör att trafikanter till viss del lägger om sina resvanor, till exempel genom att ändra tidpunkt för resan, färdmedel, eller målpunkt. En ny betalperiod på morgonen införs, eftersom trängseln börjar allt tidigare på dagen, säger Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket.

Den som väljer att parkera bilen för att i stället åka mer kollektivt kommer inte heller undan prisökningar. En enkelbiljett höjs från 31 kronor till 37 kronor, en höjning med 19 procent. Ett månadskort höjs till 930 kronor, en höjning med 4,5 procent.

I regeringens nya klimatproposition är målet att gång-, cykel- och kollektivtrafik i storstäder ska öka till 41 procent.

”Under 2018 beslutade regeringen om ett mål för ökad andel gång-, cykel- och kollektivtrafik i Sverige. Målet innebär att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik. För att målet ska kunna nås bör städerna utvecklas mot hållbara stadsstrukturer med en effektiv markanvändning där gång, cykling och kollektivtrafik främjas. Trafikanalys har på regeringens uppdrag föreslagit fyra indikativa målnivåer för kommuner med olika förutsättningar. De indikativa målen motsvarar mål för genomsnittet för kommunerna i respektive grupp, och ska tillsammans motsvara en ökning av gång-, cykel- och kollektivtrafiken till 25 procent av persontransportarbetet år 2025.”

Här är SL:s nya priser

Enkelbiljetter
Köpt med reskassa: 37 kronor – Höjs med 6 kronor.
25 kronor för reducerat – Höjs med 3 kronor.

Köpt i appen, spärr/automat, hos ombud eller som engångskort: 37 kronor – Sänks med 8 kronor.
25 kronor för reducerat – Sänks med 6 kronor.
Köpt kontant hos konduktör: 50 kronor för vuxna – Sänks med 14 kronor.

34 kronor för reducerat – Sänks med 8 kronor.

Periodbiljetter
24 timmar: 155 kronor – Höjs med 25 kronor.
105 kronor för reducerat – Höjs med 15 kronor.
72 timmar: 310 kronor – Höjs med 50 kronor.
210 kronor för reducerat – Höjs med 140 kronor.
7 dagar: 405 kronor – Höjs med 67 kronor.
270 kronor för reducerat – Höjs med 45 kronor.
30 dagar: 930 kronor – Höjs med 40 kronor.
620 kronor för reducerat – Höjs med 30 kronor.
90 dagar: 2 700 kronor – Höjs med 120 kronor.
1 810 kronor för reducerat – Höjs med 110 kronor.
365 dagar: 9 770 kronor – Höjs med 460 kronor.
6 550 kronor för reducerat – Höjs med 310 kronor.

Skolbiljetter
Skolbiljett vårtermin: 980 kronor – höjs med 40 kronor
Skolbiljett hösttermin: 770 kronor – höjs med 30 kronor
Skolbiljett 90 dagar: 610 kronor – höjs med 30 kronor
Skolbiljett 120 dagar: 730 kronor – höjs med 30 kronor
Fritidsbiljett vårtermin: 1 020 kronor – höjs med 40 kronor
Fritidsbiljett hösttermin: 860 kronor – höjs med 40 kronor
Fritidsbiljett 90 dagar: 730 kronor – höjs med 30 kronor
Fritidsbiljett 120 dagar: 790 kronor – höjs med 30 kronor
Börjar gälla den 3 januari 2020

 

 

Så blir nya trängselskatten

Tidsintervaller i Stockholms innerstad från och med den 1 januari 2020

Tider

(klockan)

Skattebelopp lågsäsong

(kronor)

Skattebelopp högsäsong

(kronor)

6:00–6:29

15

15

6:30–6:59

25

30

7:00–8:29

35

45

8:30–8:59

25

30

9:00–9:29

15

20

9:30–14:59

11

11

15:00–15:29

15

20

15:30–15:59

25

30

16:00–17:29

35

45

17:30–17:59

25

30

18:00–18:29

15

20

Tidsintervaller på Essingeleden från och med den 1 januari 2020.

Tider

(klockan)

Skattebelopp lågsäsong

(kronor)

Skattebelopp högsäsong

(kronor)

6:00–6:29

15

15

6:30–6:59

22

27

7:00–8:29

30

40

8:30–8:59

22

27

9:00–9:29

15

20

9:30–14:59

11

11

15:00–15:29

15

20

15:30–15:59

22

27

16:00–17:29

30

40

17:30–17:59

22

27

18:00–18:29

15

20

Trängselskatten anpassas efter säsong

Nivån på trängseln varierar under året. Under senvåren, sommaren och hösten är trafikflödena och trängseln i vägnätet generellt större än under vinterhalvåret. Därför anpassas trängselskatten efter säsong – en högsäsong och en lågsäsong införs.

För högsäsong höjs skattebeloppet. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn blir då högst 135 kronor. (För lågsäsong är det högsta beloppet 105 kronor, precis som dagens högsta belopp.)

Högsäsong är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid.

Trängselskatt även första veckan i juli

Under juli månad införs trängselskatt de fem första vardagarna utom lördag, eftersom trafikvolymerna och trängseln under delar av den månaden bedöms vara på samma nivåer som andra tider på året då trängselskatt tas ut.

Trängselskatt också dag före vissa helgdagar

Trafikvolymerna och trängseln på vissa dagar före helgdag är ungefär lika hög som under vanliga vardagar. Därför införs trängselskatt

  • dagen före långfredagen
  • dagen före Kristi himmelsfärdsdag
  • dagen före alla helgons dag
  • dagen före den 1 maj och dagen före nationaldagen (om de infaller på en vardag utom lördag).