Låna

Bynk byter namn till Rocker - satsar hårt på tillväxt

Bynk byter namn till Rocker och satsar hårt på expansion inom marknaden för privatkrediter. Bolaget ska lanseras i Europa och siktar på börsnotering.

Rocker, tidigare Bynk, antar en ny företagsstrategi och ökar takten i tillväxtplanerna för att utveckla en ledande europeisk neobank. Tjänsteutbudet breddas ytterligare inom områdena spara, låna och betala. Ett nytt betalkort har lanserats och under 2020 introduceras spartjänster. Företaget inleder även en internationalisering av verksamheten samt antar en ny varumärkesstrategi med Rocker som nytt företagsnamn. Bynk blir ett produktvarumärke i erbjudandet.

– Vi bygger en ledande neobank och utvecklar ett allt bredare utbud av finansiella tjänster. Vi vill ge människor större makt och kontroll över sin egen ekonomi, göra det lättare att öka sitt sparande, hantera egna lån och sköta betalningar. Nu ökar vi takten ytterligare med fokus på att ge så många som möjligt tillgång till våra tjänster, säger Emil Hansson, VD.

Parallellt inleder Rocker en internationalisering av verksamheten med målet att gå in på ett antal nya geografiska marknader i Europa under 2020. Styrelsen har också för avsikt att utvärdera en marknadsnotering av aktien som en av flera vägar till finansiering av tillväxtstrategin.

Som ett led i den strategiska utvecklingen och i syfte att stärka förutsättningarna för en framgångsrik internationell expansion, antas också en ny varumärkesstrategi där Rocker lanseras som nytt företagsvarumärke. Rockers vision är att bygga Europas ledande neobank. Varumärket samlar hela tjänsteutbudet inom spara, låna och betala. Bynk blir ett produktvarumärke för konsumentlån.

– Vi har vuxit snabbt och etablerat en stark plattform att skala upp från. Nu inleder vi vår internationalisering med målet att sätta ned foten i ett antal nya länder under året. Vi lanserar samtidigt Rocker som nytt företagsvarumärke för att optimera förutsättningarna för en framgångsrik expansion, säger Emil Hansson.